کانکس اسکان موقت زلزله زدگان سرپل ذهاب

کانکس اسکان موقت زلزله زدگان سرپل ذهاب

کانکس اسکان موقت زلزله زدگان سرپل ذهاب   همانطور که تمام هموطنان عزیز مطلع شدند زلزله ی 7.3 ریشتری سرپل ذهاب استان کرمانشاه موجب تخریب منازل بسیاری از این عزیزان…
کانکس اسکان موقت زلزله زدگان سرپل ذهاب گروه صنعتی معین کانتین
فهرست