کانکس آشپزخانه

کانکس آشپزخانه کوچک

کانکس آشپزخانه کوچک یکی از خدمات ارایه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس آشپزخانه کوچک است . کانکس آشپزخانه کوچک را با نام کانکس آبدارخانه نیز…
کانکس آشپزخانه کوچک گروه صنعتی معین کانتین

کانکس آشپزخانه

کانکس آشپزخانه   یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس آشپزخانه است . کانکس آشپزخانه معمولاً دارای امکانات کاربری مانند اتاق غذا خوری…
کانکس آشپزخانه گروه صنعتی معین کانتین

کانکس آشپزخانه

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین ساخت کانکس آشپزخانه است. کانکس آشپزخانه دارای ابعاد و اندازه های متفاوتی است.
ابعاد کانکس آشپزخانه را براساس سفارش مشتری مشخص مینمایند .و بهتر است قبل از ساخت کانکس نقشه ی پلان قرارگیری لوازمات پخت وپز نیز تهیه شود.

فهرست