کانکس زلزله

تولید کانکس برای زلزله زدگان گروه صنعتی معین کانتین

تولید کانکس برای زلزله زدگان

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین تولید کانکس برای زلزله زدگان است . این شرکت برای تولید این نوع کانکس می تواند به صورت سه شیفت کاری فعالیت نماید و با تولید روزانه بیش از 12 دستگاه کانکس و به صورت هفت روز هفته فعالیت نماید . این شرکت صنعتی یکی از بزرگترین ارائه دهندگان این نوع خدمات در زمان وقوع زلزله می باشد .

کانکس ضد زلزله

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس ضد زلزله یا همان اتاق امن است در واقع تمامی کانکس ها از لحاظ ایمنی ضد زلزله محسوب می شوند و بدلیل سبک بودن سازه مخصوصا در سازهُ سقف بسیار ایمن هستند ولی اینجا منظور ما ساخت سازه ای است که در صورت آوارشدن خرابی ساختمان و یا ساختمان های مجاور بر روی آن کانکس ایمن بوده و آسیبی به افراد ساکن در آن وارد نشود . ومحل قرار گیری این مدل از کانکس ها در حیاط آپارتمان و یا خانه می باشد .