کانکس درمانی

کانکس درمانی ثابت

کانکس درمانی ثابت

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس درمانی ثابت است کانکس درمانی ثابت وظیفه امداد رسانی و ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند و خریداران ان نیز بیمارستان ها درمان گاه ها و یا سازمان اورژانس و خدمات جاده ای می باشد

کانکس بیمارستانی گروه صنعتی معین کانتین

کانکس بیمارستانی

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس بیمارستانی است . کانکس بیمارستانی سازه ای پیش ساخته است و با سرعت بالا احداث می شود . که در برخی از مکان هایی که امکان انجام عملیات ساختمانی وجود نداشته باشد و یا سرعت ساخت اهمیت داشته باشد ایجاد می شود . این مدل از سازه ها گاهاً بسیار کوچک و در حد یک اتاق هستند . که می توان نوع سیار آن را نیز طراحی کرد و گاهی بسیار بزرگ طراحی می شوند که می توان بخش ها و نیز امکانات و تجهیزات بسیاری که نیازمند یک بیمارستان صحرایی است را در آن اجرا نمود .

کاروان های چرخ دار پزشکی گروه صنعتی معین کانتین

کانکس خدمات پزشکی

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس خدمات پزشکی است . کانکس خدمات پزشکی برای ارائه خدمات پزشکی و امدادی کنار جاده ها مستقر می شوند و معمولا کانکس خدمات پزشکی را بصورت چرخدار طراحی کرده و در صورت لزوم می توان آن را تا محل حادثه با یک یدک کش حمل نمود .

کاروان های چرخ دار پزشکی گروه صنعتی معین کانتین

کانکس خدمات هلال احمر

کی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس خدمات هلال احمر است . این مدل از سازه ها یک کیوسک خدماتی و امدادی می باشد که جمعیت هلال احمر ایران برای استفاده در موقعیت های ضروری از آنها بهره می برد . جمعیت هلال احمر وظیفه کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، رانش زمین ، و طوفان را بر عهده دارد . و در بسیاری از جمله ایران سازمان هلال احمر در مواقع ضروری و با توجه به داشتن امداد رسانان مجرب در حوادث رانندگی نیز به خدمات امداد رسانی پرداخته و کمک رسان امداد جاده ای می باشند .