کانکس انتظامات

کانکس پلیس

یکی از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس پلیس است .کانکس پلیس جهت استقرار نیروهای پلیس برای برقراری نظم و امنیت محل مورد نظر کاربرد دارد .در بیشتر مناطق یک اداره ی پلیس یا کلانتری محدوده ی زیادی را تحت پوشش قرار داده که فاصله ی بین ساختمان کلانتری با محل های تحت پوشش زیاد بوده که باعث کندی در ارائه خدمات به شهروندان می شود .ازین رو بهترین انتخاب برای کلانتری ها و ارائه خدمات بهتر استقرار کانکس پلیس در محله های تحتپوشش می باشد .این طرح بسیار موفق بوده و باعث بهبود خدمات پلیس شده است .

کانکس انتظامات

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس انتظامات می باشد .امروزه کاربرد کاکس های انتظامات بیشتراز قبل شده است در سال های قبل این کانکس ها را برای پارک ها ،سازمان های وابسته به شهرداری ،ادارات دولتی و ادارات خصوصی و ... سفارش می دادند ولی چندسالی است مجتمع های مسکونی و حتی بعضی از مناطق شهری نیز به خریداران کانکس انتظامات اضافه شده اند .