کانکس اضطراری

تولید کانکس برای زلزله زدگان گروه صنعتی معین کانتین

تولید کانکس برای زلزله زدگان

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین تولید کانکس برای زلزله زدگان است . این شرکت برای تولید این نوع کانکس می تواند به صورت سه شیفت کاری فعالیت نماید و با تولید روزانه بیش از 12 دستگاه کانکس و به صورت هفت روز هفته فعالیت نماید . این شرکت صنعتی یکی از بزرگترین ارائه دهندگان این نوع خدمات در زمان وقوع زلزله می باشد .

کانکس اضطراری

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین طراحی و ساخت کانکس اضطراری می باشد .کانکس اضطراری همان طور که از نام آن نیز پیداست در مواقع اضطراری کاربرد زیادی دارد .این مدل از سازه ها برای اسکان موقت طراحی می شوند تا استفاده کننده از ایمنی و آرامش نسبی برخوردار شود