کاروان

کاروان های حمل حیوانات گروه صنعتی معین کانتین

کاروان

گروه صنعتی معین کانتین طراح و سازنده انواع کانکس ، کانتینر و خانه های پیش ساخته می باشد . یکی از خدماتی که در این گروه صنعتی انجام می پذیرد ساخت و طراحی کاروان می باشد . کاروان به معنی حرکت گروهی در مسیری مشخص و مشترک است . اما تعریف آن در صنعت متفاوت بوده و کاروان در بخش صنعت به سازه ای فلزی گفته می شود که جنبه اتاق داشته و امکان حمل و جابجایی در کلیه مکانهای قابل تردد را داشته باشد .

کانکس متحرک دو محور گروه صنعتی معین کانتین

کانکس متحرک دو محور

کانکس متحرک دو محور از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین است . کانکس متحرک دو محور جزء کاروان ها محسوب می شود . این سازه ها همانطور که از نامشان مشخص است قابلیت انتقال از محلی به محل دیگر را دارا هستند .