حمل کانکس

حمل کانکس گروه صنعتی معین کانتین

حمل کانکس

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین حمل کانکس می باشد . ولی ما در این مقاله به حمل کانکس برای اشخاصی که خود قصد حمل کانکس خریداری شده ی خود را دارند می پردازیم . و در همین ابتدا لازم است به این موارد اشاره کرد : حتماً حمل کانکس با خوروهای استاندارد و توسط رانندگان متعهد و با تجربه صورت پذیرد و قبل از حرکت مدارک و سوابق کاری راننده مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به بارگیری صحیح و بستن درست اطمینان حاصل نمائید .

کانکس نگهبانی

جابجایی کانکس

گروه صنعتی معین کانتین در این مقاله قصد دارد به موضوع جابجایی کانکس بپردازد . تمامی خریداران بعد از خرید کانکس نیازمند جابجایی کانکس خواهند بود و معمولاً این جابجایی مربوط به انتقال کانکس از محل شرکت تا محل نصب است . البته در مورد کانکس اجرا در محل تولید می شوند ، جابجایی کانکس صورت نمی پذیرد . در این مورد لوازم ساخت کانکس توسط ماشین حمل به محل مورد نظر حمل شده و در آن محل ساخته می شود . در ضمن بیشتر کانکس ها را می توان بصورت کانکس با قابلیت حمل و جابجایی ساخت .