کانکس خدمات شهری

کیوسک خدمات شهری گروه صنعتی معین کانتین

کیوسک خدمات شهری

یکی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین ساخت کیوسک خدمات شهری است . کیوسک خدمات شهری که به کانکس خدمات شهری معروفند . در تمام شهرهای ایران به خدمات رسانی به هم وطنان عزیز مشغول هستند .

دکه های روزنامه فروشی گروه صنعتی معین کانتین

دکه های روزنامه فروشی

گروه صنعتی معین کانتین طراح و سازنده انواع کانکس ، کانتینر و خانه های پیش ساخته می باشد . دکه روزنامه فروشی را نیز با نام کیوسک مطبوعاتی می شناسند . یکی از خدماتی که در این گروه صنعتی طراحی و اجرا می شود ساخت و اجرای انواع دکه های روزنامه فروشی می باشد . دکه های روزنامه فروشی معمولاً توسط شهرداری ها برای سطح شهرها سفارش داده می شوند .

کیوسک مطبوعاتی گروه صنعتی معین کانتین

کیوسک مطبوعاتی

کیوسک مطبوعاتی گروه صنعتی معین کانتین طراح و سازنده انواع کانکس ، کانتینر و خانه های پیش ساخته می باشد... ادامه مطلب