انواع کانکس

کانکس 4 متری گروه صنعتی معین کانتین

کانکس ۴ متری

کانکس 4 متری                                                 

کانکس 4 متری یکی از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین است . کانکس های 4 متری در فضاهایی مورد استفاده قرار می گیرند که شخص نمی خواهد تمام آن فضا را به محل سازه اختصاص دهد و یا از لحاظ فضا دارای محدودیت است . و این سازه ها جز کوچکترین سازه های قابل اسکان می باشند .

کانکس های حمام گروه صنعتی معین کانتین

کانکس های حمام

کانکس های حمام از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین است . این نوع سازه ها جزئی از کانکس های رفاهی محسوب شده و از استقبال خوبی توسط خریداران برخوردار است . و معمولاً این سازه ها در محیط هایی که نیاز به یک حمام مناسب برای بهداشت دارند کاربرد فراوانی خواهد داشت .

کانکس های سرویس بهداشتی گروه صنعتی معین کانتین

کانکس های سرویس بهداشتی

کانکس های سرویس بهداشتی از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین است . این سازه ها جزئی از کانکس های رفاهی محسوب شده و استقبال خوبی توسط خریداران از آن می شود . و معمولاً از این سازه ها در محیط هایی که نیاز به یک سرویس بهداشتی مناسب دارند کاربرد فراوانی پیدا خواهد کرد .

کانکس دستشویی گروه صنعتی معین کانتین

کانکس دستشویی

کانکس دشتشویی از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین است . این سازه ها به کانکس توالت و کانکس سرویس بهداشتی معروف هستند و به عنوان سازه های رفاهی طراحی و تولید می شوند و دارای کاربرد های فراوانی در مکان های مختلف هستند . این سازه ها از تولیدات شرکت های سازنده کانکس بوده و مشتریان این سازه ها در حال افزایش بوده و استفبال خوبی از این سازه ها می شود .

کانکس توالت گروه صنعتی معین کانتین

کانکس توالت

کانکس توالت از تولیدات گروه صنعتی معین کانتین است . کانکس توالت را بیشتر با نام کانکس سرویس بهداشتی می شناسند و از این سازه ها به عنوان سازه هایی رفاهی یاد می شود و دارای کاربرد فراوانی در مکان های مختلف می باشد . این سازه ها امروزه جزئی از تولیدات شرکت های سازنده کانکس بوده و مشتریان از این سازه ها استقبال فراوانی می نمایند .

کانکس کارگاهی گروه صنعتی معین کانتین

کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی از خدمات گروه صنعتی معین کانتین می باشد . این سازه ها را نام های کانکس کارگری و کانکس کارگری کارگاهی نیز می شناسند این تیپ از سازه ها پر فروش ترین نوع کانکس بوده و برای مصارفی همچون کارگاههای ساختمانی ، کارگاههای عمرانی و راهسازی ، جهت سکونت افراد اسکان اضطراری بیشترین کاربرد را دارد .

ساخت کانکس حمام گروه صنعتی معین کانتین

ساخت کانکس حمام

ساخت کانکس حمام از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین است . ساخت کانکس حمام در حال گسترش است و برای مصارف بهداشتی در کارگاههای ساختمانی ، کاگاههای راه سازی ، فضاهای آموزشی ، شرکت ها ، مکان های زیارتی ، شرکت ها و استادیوم ها کاربرد زیادی دارد .

ساخت کانکس سرویس بهداشتی گروه صنعتی معین کانتین

ساخت کانکس سرویس بهداشتی

ساخت کانکس سرویس بهداشتی از خدمات ارائه شده در گروه صنعتی معین کانتین است . ساخت کانکس سرویس بهداشتی در حال گسترش بوده و برای مصارف بهداشتی کارگاه های ساختمانی ، کارگاه های راه سازی ، شرکت ها ، فضاهای آموزشی ، ورزشگاه ها و مکان های زیارتی کاربرد فراوانی دارد .