انواع کانتینر

کانتینر دست دوم و کارکرده گروه صنعتی معین کانتین

کانتینر دست دوم و کارکرده

گروه صنعتی معین کانتین چند سالی است اقدام به خرید و فروش کانتینر دست دوم و کارکرده می نماید . خرید و فروش کانتینر دست دوم و کار کرده از کارهای محوری این شرکت است ، این حرفه برای این شرکت مکمل تولید و عرضه ی کانکس می باشد .